Gåvor till Museet

Radiomuseet är intresserad av föremål av allehanda slag med anknytning till dess verksamhet.
Vi är även intresserade av följande:

Om Du vill skänka föremål till museet ta kontakt med museet här innan föremålen transporteras.