Philips B5X94A

Philips B5X95A är en radio från 1959. Priset i butik var 485 kronor.