Luxor 512 WM

Luxor 512 WM är en radiogrammofon kombinerat med magnefon (trådspelare) från 1951. Priset i butik var 2315 kronor.