Philips Ljudanläggning

Ljudanläggning från Philips, den beståra va en skivspelare (AG 1024), en radiodel (HF 62 RA) och två högtalare (1 HF 62 ST och 1 HF 62 H). Modellen intruderades 1959.