Väggtelefon Kungliga AC 150

Kungliga AC 150 är en mycket gammal väggtelefon.